InternetGói Sky

Download 150 Mbps

Upload 150 Mbps

Trang bị Wifi 6 thế hệ mới
Camera IQ3

Phù hợp cho Hộ gia đình

Dịch vụ tặng kèm

Miễn phí Sim Data FPT

Miễn phí 12 tháng Gói lưu trữ Cloud Camera

Miễn phí 12 tháng Dịch vụ Fsafe Go

FPT Internet SkyCam

Sau 12 tháng, cước lưu trữ cloud tính theo phí dịch vụ hiện hành